Брутният вътрешен продукт на страната се е повишил с 2.5% през първото тримесечие, спрямо същия период на 2010 г.

Брутният вътрешен продукт на страната се е повишил с 2.5% през първото тримесечие, спрямо същия период на 2010 г., показват ексресните данни на националната статистика (НСИ). В сравнение с периода октомври – декември ръстът е 0.4%. Движението на брутния вътрешен продукт и състоянието на факторите, които му влияят са най-ясният показател, за развитието на икономиката и дали една държава излиза от кризата. Макар данните да надхвърлиха очакванията на болшинството аналзитори, които бяха потърсени за коментар от „Дневник“ (ръст между 1.5% и 2%), реалността е, че двигател на растежа е външната търговия и възстановяването се усеща най-вече от компаниите, които произвеждат за международните пазари.

Източник: Дневник