Производствените цени продължават да се покачват!

Цените на производител през март са продължили да се покачват макар и с по-бавно темпо, показват данните на националната статистика (НСИ). Инфлацията на производител е била 13.5% на годишна база (спрямо март 2010 г.) и 1% на месечна. През февруари стойностите бяха съответно 13.8% и 1.6%. Стойностите в момента са близки до тези отпреди кризата. Сега обаче двигател на поскъпването са високите цени на енергийните ресурси и суровините, а преди кризата това беше много по-активното вътрешно търсене. Ако производствената инфлацията се запази на тези равнища за по-дълъг период от време, заплашва да се пренесе и върху потребителските цени, което при свитите доходи ще свие потреблението и може да се окаже спирача за възстановяването на икономиката.

Източник: Дневник