На 29.04.2011 година обнародваха изменение на Закона За Счетоводството!

В Държавен Вестник от 29 04 2011 Публикуваха изменения на Закона за счетоводството, касаещи публикуването на Годишните Финансови Отчети на търговците и другите Юридически Лица.