МФ пласира 10-годишни ДЦК за 22,9 млн. лева.

При засилен инвеститорски интерес Министерството на финансите (МФ) преотвори на 27 април емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца. През 2011 г. емисията се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент, който е един от критериите от Маастрихт. Общата стойност на заявените поръчки достигна близо 71 млн. лева. Търсенето превиши предлагането около три пъти, като е отчетено активно участие на всички първични дилъри, съобщиха от МФ.