Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през март е намалял с 9 877 души спрямо февруари.

Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през март е намалял с 9 877 души спрямо февруари. Това съобщи пресцентърът на Агенцията по заетостта. Общият брой на безработните е 352 493 души или 9.52% от икономически активното население. Положителна тенденция е, че намалява безработицата сред младежите (до 29 г.) и хората в предпенсионна възраст (над 50 г.), които традиционно си намират работа най-трудно. Основната причина за спада е отварянето на нови места покрай търсенето на кадри за летния сезон. Благодарение на това през март на работа са постъпили близо 24 хил. души.

Източник: Дневник