• Регистрация на фирми
  • ДДС регистрация
  • Цялостно счетоводно обслужване
  • Социално и здравно осигуряване
  • Годишни финансови отчети и данъчни декларации
  • Данъчно планиране
  • Одит
  • Защита при данъчни ревизии
  • Обжалване на ревизионни актове