Адвокат Ангел Динков
адвокат, специалист по търговско право