Ангел Динков

Адвокат Ангел Динков
адвокат, специалист по търговско право

Hristina Hristova

Христина Христова – счетоводител

Мартин Емилов - адвокат

Мартин Емилов – адвокат

Пенкa Колева

Пенка Колева – Счетоводител

Таня Стоянова

Таня Стоянова
Счетоводител

Миглена Симеонова - адвокат

Миглена Симеонова – адвокат

Krasimira

Красимира Стефанова

счетоводител

Гергина Динкова - адвокат

(English) Msr. Gergina Dinkova

attorney at law

Нела

Нела Купенова

счетоводител

Донка Баева

Донка Баева

адвокат