Тече срока за пререгистрация на търговските дружества и ЕТ в новият търговски регистър.

Тече срокът за пререгистрация на търговците в новият търговски регистър. Легакон Финанс предлага безплатно обявяване на годишният отчет на дружествата, които ползват услугите ни за пререгистрация.