Краят на месец Април е последна дата за подаване на годишните данъчни декларации по закона за облагане доходите на физическите лица