Износът на България е достигнал 6 млрд. лв. през първите два месеца на годината

Износът на България е достигнал 6 млрд. лв. през първите два месеца на годината, което е повишение от 58.9% спрямо същия период на 2010 г., показват данните на НСИ. Обемът обхваща продажбите на стоки и услуги в ЕС и трети страни. Само за февруари той е 2.9 млрд. лв., а през януари беше за рекордните 3.1 млрд. лв. Страните от ЕС са били основните пазари, като те формират около 3.6 млрд. лв. от продажбите зад граница на българските компании през двата месеца. За трети страни износът се е увеличил с 65.5% спрямо съответния период на предходната година и възлиза на 2.4 млрд. лева.

Източник: Дневник