Промени в ДДС облагането при учредяване на право на строеж !

05 / 01 / 2012

С изменение на ЗДДС се промени ДДС режима при учредяване на право на строеж. Въведен е механизъм, който на практика оставя много малък времеви прозорец, през който учредяването на право на строеж е освободена доставка. Очевидно изменението на ЗДДС е направено от екип който не познава спецификите на вещно-прехвърлителната сделка на правото на строеж.  Нотариален акт за учредяване на право на строеж се съставя на база одобрен архитектурен проект, поради което и във връзка с новото изменение процедурата по издаване на строително разрешение следва да бъде разделена на две части за да се избегне начисляването на ДДС по доставката.

Инфлацията в еврозоната през април се повиши на 2.8% от 2.7% през март, което е най-високото й ниво за последните тридесет месеца!

16 / 05 / 2011

Инфлацията в еврозоната през април се повиши на 2.8% от 2.7% през март, което е най-високото й ниво за последните тридесет месеца, сочат официални данни на статистическата служба Евростат, цитирана от АФП и БГНЕС.Инфлацията в зоната, споделяща единната европейска валута, достигна най-високото си ниво от октомври 2008 насам, когато бе 3.2%. През април година по-рано нивото й пък бе 1.6%.През април 2011 инфлацията за пети пореден месец остана над наложения от Европейската централна банка таван от 2%. За първи път тя надхвърли утвърденото ниво през последния месец на 2008, когато достигна 2.2%, след което през януари се покачи на 2.3%, а през февруари – на 2.4%.

Брутният вътрешен продукт на страната се е повишил с 2.5% през първото тримесечие, спрямо същия период на 2010 г.

16 / 05 / 2011

Брутният вътрешен продукт на страната се е повишил с 2.5% през първото тримесечие, спрямо същия период на 2010 г., показват ексресните данни на националната статистика (НСИ). В сравнение с периода октомври – декември ръстът е 0.4%. Движението на брутния вътрешен продукт и състоянието на факторите, които му влияят са най-ясният показател, за развитието на икономиката и дали една държава излиза от кризата. Макар данните да надхвърлиха очакванията на болшинството аналзитори, които бяха потърсени за коментар от „Дневник“ (ръст между 1.5% и 2%), реалността е, че двигател на растежа е външната търговия и възстановяването се усеща най-вече от компаниите, които произвеждат за международните пазари.

Източник: Дневник

На 29.04.2011 година обнародваха изменение на Закона За Счетоводството!

02 / 05 / 2011

В Държавен Вестник от 29 04 2011 Публикуваха изменения на Закона за счетоводството, касаещи публикуването на Годишните Финансови Отчети на търговците и другите Юридически Лица.

Производствените цени продължават да се покачват!

29 / 04 / 2011

Цените на производител през март са продължили да се покачват макар и с по-бавно темпо, показват данните на националната статистика (НСИ). Инфлацията на производител е била 13.5% на годишна база (спрямо март 2010 г.) и 1% на месечна. През февруари стойностите бяха съответно 13.8% и 1.6%. Стойностите в момента са близки до тези отпреди кризата. Сега обаче двигател на поскъпването са високите цени на енергийните ресурси и суровините, а преди кризата това беше много по-активното вътрешно търсене. Ако производствената инфлацията се запази на тези равнища за по-дълъг период от време, заплашва да се пренесе и върху потребителските цени, което при свитите доходи ще свие потреблението и може да се окаже спирача за възстановяването на икономиката.

Източник: Дневник

МФ пласира 10-годишни ДЦК за 22,9 млн. лева.

28 / 04 / 2011

При засилен инвеститорски интерес Министерството на финансите (МФ) преотвори на 27 април емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10 години и 6 месеца. През 2011 г. емисията се използва като база за изчисляване на дългосрочния лихвен процент, който е един от критериите от Маастрихт. Общата стойност на заявените поръчки достигна близо 71 млн. лева. Търсенето превиши предлагането около три пъти, като е отчетено активно участие на всички първични дилъри, съобщиха от МФ.

България е сред отличниците в ЕС по финансова стабилност.

27 / 04 / 2011

България е сред отличниците в ЕС по финансова стабилност. Дупката в държавния бюджет за 2010 г. е само 2,269 млрд. лева или 3,2% от БВП на страната, сочат предврителните данни на НСИ. По този показател страната ни се нарежда на пето място в ЕС, като по-малък дефицит от нас имат само Люксембург (-1,7%), Финландия (-2,5%) и Дания (-2,7%), а Естония има минимален излишък от 0,1% от БВП. През 2010 г. дупката в хазната на страната ни се е свила с 920 млн. лв. и в резултат дефицитът е намалял от 4,7% през 2009 г. на 3,2% за 2010 г. Въпреки че някои от общините са в много тежко финансово положение, други явно успяват да управляват парите си по-добре, като в резултат местните власти са приключили 2010 г. с излишък от 248 млн. лв. През следващите три години се предвижда дупката в хазната да падне под 2%, като през 2014 г. да се свие до 0,5% от БВП, гласи прогноза, която наскоро беше одобрена от Министерски съвет.

Източник: Стандарт

Пенсиите ще бъдат замразени и през следващата година.

26 / 04 / 2011

Пенсиите ще бъдат замразени и през следващата година. Минимално увеличение за парите за най-възрастните хора е планирано едва за 2013 г. Тогава пенсиите ще бъдат увеличени с 2-3%. Това гласи бюджетната прогноза за 2012-2014 г., която е одобрена от Министерския съвет. Предвидените пари за пенсии през 2012 г. са 7,097 млрд. лв. Финансисти припомнят, че през тази година кабинетът разписа 7,049 млрд. лв. да отидат за възрастните хора. Това означава, че пари за вдигане на пенсиите сега не са предвидени. През миналата година сумите за старост също бяха поставени във фризера.

Източник: Стандарт

Румъния и България ще отбележат най-голям икономически растеж сред новите членки на ЕС (ЕС10) през 2012 г.

21 / 04 / 2011

Румъния и България, които бяха засегнати от икономическата криза по-късно от другите страни от Европейския съюз, ще отбележат най-голям икономически растеж сред новите членки на ЕС (ЕС10) през 2012 г. Това сочи доклад на Световната банка, представен в Букурещ. „Очаква се Румъния да е лидер по отношение на икономическото възстановяване през 2012 г. в сравнение с останалите страни от ЕС-10 с икономически растеж от 4,4%“, заяви Каталин Пауна, икономист в Световната банка и съавтор на доклада.

Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през март е намалял с 9 877 души спрямо февруари.

15 / 04 / 2011

Броят на безработните, регистрирани в бюрата по труда, през март е намалял с 9 877 души спрямо февруари. Това съобщи пресцентърът на Агенцията по заетостта. Общият брой на безработните е 352 493 души или 9.52% от икономически активното население. Положителна тенденция е, че намалява безработицата сред младежите (до 29 г.) и хората в предпенсионна възраст (над 50 г.), които традиционно си намират работа най-трудно. Основната причина за спада е отварянето на нови места покрай търсенето на кадри за летния сезон. Благодарение на това през март на работа са постъпили близо 24 хил. души.

Източник: Дневник