• Регистрация на фирми
  • Пълно счетоводно обслужване
  • ДДС
  • Доверително управление на сметки и активи
  • Международно данъчно планиране
  • Одит на търговски дружества
  • Защита при данъчни ревизии
„Легакон Финанс“ Бургас е счетоводно-данъчна практика от 2004 година. Ние не просто водим счетоводство, а извършваме най-важното: предоставяме на своите клиенти предварително ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ на дейността им. Екипът ни се състои от одитор, счетоводители и данъчен адвокат, което ни позволява да анализираме проблемите от всяка една възможна гледна точка. Освен воденето на редовно счетоводство и данъчно планиране предлагаме на своите клиенти защита при ДАНЪЧНИ РЕВИЗИИ И ОБЖАЛВАНЕ НА РЕВИЗИОННИ АКТОВЕ. При предоставянето на своите услуги водим разумна ценова политика.