Ангел Динков

Адвокат Ангел Динков
адвокат, специалист по търговско право

Petya Todorova

Мартина Дразова – счетоводител

Мартин Емилов - адвокат

(English)
Mr. Martin Emilov

attorney-at-law

Стефан Иванов

Стефан Иванов

Финансист

Руска Стоянова

Руска Стоянова
Счетоводител

Милена Стоянова - адвокат

(English) Mrs. Milena Stoyanova

attorney-at-law

Пенка Колева

главен счетоводител

Гергина Динкова - адвокат

(English) Msr. Gergina Dinkova

attorney at law

Mrs. Dilyana Stefanova

Диляна Стефанова

счетоводител